फोटो नाम पद शाखा / महाशाखा फोन नं इमेल
Ram Chandra Kandel डा. रामचन्द्र कंडेल सचिव rckandel06@gmail.com
Rajesh Kumar Mishra राजेश कुमार मिश्र शाखा अधिकृत mishrarajesh209@gmail.com
Sanjiv kumar Duve संजिप कुमार दुब्बे शाखा अधिकृत sanjivduve@gmail.com
Purushottam Mishra पुरुषाेतम मिश्र लेखा अधिकृत लेखा शाखा darevils.purushotam@gmail.com
Bal Krsihna Mishra बालकृष्ण मिश्र कानून अधिकृत balkrishnam@gmail.com
Ram Ballav Mishra राम बल्लभ मिश्र नायब सुब्बा
Sandeep Kumar Mahato सन्दिप कुमार महतो नायब सुब्बा
Prashant Kumar Mishra प्रशान्त कुमार मिश्र वनस्पति सहायक जैविक विविधता शाखा
Birendra Kumar Yadav बीरेन्द्र कुमार यादव कम्प्यूटर अपरेटर सूचना शाखा mailtobirendra1@gmail.com
Santosh Kumar Yadav सन्ताेष कुमार यादव नायब सुब्बा mr.yadavsantosh2019@gmail.com
Anshu Kumar Jha अंशु कुमार झा सह-लेखापाल लेखा शाखा hithisisanshu@gmail.com
Ram Jeevan Kumar Sah रामजीवन कुमार साह सवारी चालक
Purushottam Khulal पुरुषोत्तम खुलाल सवारी चालक purushottam.khulal@gmail.com
Ramesh Kumar Pandit रमेश कुमार पण्डित कार्यालय सहयोगी