शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
५‍‍‍‌‍ मेडपा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित अनुसुची ०७६/०७७ 11/30/2019 - 15:14 Anusuchi_2076_077.pdf
४ आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्तावकाे लागि तयार गरिएकाे कार्यक्षेत्र शर्त ०७६/०७७ 11/30/2019 - 15:06 TOR_2076_077.pdf
३.गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेडपा)का लागि आशय पत्रको प्रारम्भिक नतिजा प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ०७६/०७७ 11/21/2019 - 11:05 MEDPA PDF_0.pdf
२. धनुषा जिल्लाको हकमा गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आशयपत्र आव्हान गरिएको सूचना ०७६/०७७ 10/25/2019 - 13:39 Unicode EoI Notice_MEDSP_2076_Prov 2_Oct 2019.pdf , MEDSP ToR_2076-Final 17 July_1.pdf
१. गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आशयपत्र आव्हान ०७६/०७७ 09/09/2019 - 10:45 EoI Notice_MEDSP_2076_Prov 2_18 July_Final_0.pdf , MEDSP ToR_2076-Final 17 July.pdf , online e-bidding गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु.docx
प्राइभेट फर्म नविकरण सम्बन्धमा ०७५/०७६ 01/23/2019 - 12:33
गरिवी निवारणका लागि उद्यम विकास (MEDEPA) का कार्यक्रम सन्चालन गरिएका प्रश्ताव उपरका प्रकृयाहरू स्थगन सम्बन्धी ०७५/०७६ 01/23/2019 - 12:25
गरिबी निवारणका लागि लघु उघम विकास कार्यक्रम (MEDPA) कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रारम्भिक छनाैट भएका व्यवसाय विकास सेवा प्रदायक संस्थाहरूले जिल्लाका लागि प्राविघिक र आर्थिक प्रस्ताव सम्बन्धी कार्यक्षेत्रगत शर्त (TOR) ०७५/०७६ 01/10/2019 - 12:54 Notice.pdf
MEDPA को आशयपत्र खोल्ने सम्बन्धी सूचना ०७५/०७६ 12/09/2018 - 10:30