शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आशयपत्र आव्हान ०७६/०७७ 09/09/2019 - 10:45 EoI Notice_MEDSP_2076_Prov 2_18 July_Final_0.pdf , MEDSP ToR_2076-Final 17 July.pdf , online e-bidding गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु.docx
प्राइभेट फर्म नविकरण सम्बन्धमा ०७५/०७६ 01/23/2019 - 12:33
गरिवी निवारणका लागि उद्यम विकास (MEDEPA) का कार्यक्रम सन्चालन गरिएका प्रश्ताव उपरका प्रकृयाहरू स्थगन सम्बन्धी ०७५/०७६ 01/23/2019 - 12:25
गरिबी निवारणका लागि लघु उघम विकास कार्यक्रम (MEDPA) कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रारम्भिक छनाैट भएका व्यवसाय विकास सेवा प्रदायक संस्थाहरूले जिल्लाका लागि प्राविघिक र आर्थिक प्रस्ताव सम्बन्धी कार्यक्षेत्रगत शर्त (TOR) ०७५/०७६ 01/10/2019 - 12:54 Notice.pdf
MEDPA को आशयपत्र खोल्ने सम्बन्धी सूचना ०७५/०७६ 12/09/2018 - 10:30