शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
Thesis Grant को नतिजा प्रकाशन तथा सम्झौता सम्बन्धी सूचना ०७७/०७८ 03/24/2021 - 16:46 1_0.pdf
करारमा भर्नाका लागि ईन्जिनियर तथा सव-इन्जिनियरहरुको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ०७७/०७८ 03/22/2021 - 15:25
ईन्जिनियर र सब-ईन्जिनियरहरुको करार सेवामा भर्नाका लागि अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना ०७७/०७८ 03/03/2021 - 15:08 Notice of Engineer Interview.pdf
स्नातक र स्नातकोत्तर तहका लागि Thesis Research Proposal सम्बन्धी सुचना ०७७/०७८ 02/10/2021 - 12:57 Thesis proposal.pdf
करारमा भर्ना सम्बन्धी सुचना ०७७/०७८ 01/31/2021 - 12:21
राहत सामान आपूर्ति सम्बन्धी सुचना, बारा ०७६/०७७ 05/10/2020 - 12:29 Bara suchna.pdf
राहत सामान आपूर्ति सम्बन्धी सुचना, सर्लाही ०७६/०७७ 05/04/2020 - 11:21 राहत सर्लाही.pdf
राहत सामान आपूर्ति सम्बन्धी सुचना, पर्सा ०७६/०७७ 04/26/2020 - 14:07 Parsa Suchna.pdf
राहत सामान आपूर्ति सम्बन्धी सुचना, बारा ०७६/०७७ 04/26/2020 - 13:59 Bara Notice.pdf
राहत सामान आपूर्ति सम्बन्धी सुचना, महाेत्तरी ०७६/०७७ 04/24/2020 - 14:56 Mahottari_Suchana (1).pdf