नेपाल भर्मण वर्ष २०२०को प्रचार सन्दर्भमा नेपाल पर्यटन बोर्ड र उ.प.व.त.वा मन्त्रालयको सहकार्य

फोटो