January 17, 2022
FAQ|| English || Nepali |

कर्मचारी विवरण

फोटो कर्मचारीहरुको नाम पद शाखा/महाशाखा फोन नं. इमेल
विन्दु कुमारी मिश्र प्रदेश सचिव
नन्दलाल राय यादव वन संरक्षण/व्यवस्थापन अधिकृत ९८५४०२०१५० nandlalrayyadav@gmail.com
राजेश कुमार मिश्र अधिकृत (आठौँ) प्रशासन शाखा ९८५४०२७७४२ mishrarajesh209@gmail.com
संजिप कुमार दुब्बे शाखा अधिकृत (संघको पुल दरबन्दी) औद्योगिक प्रवर्द्धन शाखा/ वाणिज्य र आपूर्ति शाखा
दिपनारायण शाह कानुन अधिकृत कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा ९८५४०२११५४
सुजीत कुमार झा सहायक वन अधिकृत (आठौँ) वन्यजन्तु संरक्षण/जलवायु परिवर्तन तथा जलवायु वित्त शाखा
बेचन कुमार महतो भू-संरक्षण अधिकृत (आठौँ) भू तथा जलाधार र पर्यटन विकास शाखा ९८५४०३०९४८ bechan.mahato@ymail.com
लालबाबु यादव सहायक वन अधिकृत (आठौँ) ९८५२८३५७४८
राम बल्लभ मिश्र सहायकस्तर पाँचौँ जिन्सी
सन्दीप महतो सहायकस्तर पाँचौँ प्रशासन शाखा/औद्योगिक प्रवर्द्धन शाखा/वाणिज्य र आपूर्ति शाखा
बीरेन्द्र कुमार यादव कम्प्युटर अपरेटर विज्ञान तथा सूचना प्रविधि शाखा ९८५४०२०१७४ mailtobirendra1@gmail.com
कामेश्वर साह सहायकस्तर पाँचौँ घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, सर्लाही काज ९८५४०२०१७३
सन्तोष कुमार यादव रेन्जर वन व्यवस्थापन तथा उधम शाखा/भू तथा जलाधार शाखा र पर्यटन विकास शाखा
प्रशान्त कुमार मिश्र अ.बाोटानिष्ट जैविक विविधता शाखा
अंशु कुमार झा सह-लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा ९८५४०२७७५० hithisisanshu@gmail.com
राजेश कर्ण खरीदार प्रशासन शाखा
धर्मेन्द्र कुमार साह फरेष्टर (मन्त्रालयमा काज) वन्यजन्तु संरक्षण/जलवायु परिवर्तन तथा जलवायु वित्त शाखा
धिरु झा ह.स.चा.
रामजीवन कुमार साह ह.स.चा.
पुरुषाेत्तम खुलाल ह.स.चा.
संजय कुमार यादव ह.स.चा.
निरज सिंह कार्यालय सहयोगी
रमेश पण्डित कार्यालय सहयोगी
बिकी मेस्तर कार्यालय सहयोगी
राम भजन यादव कार्यालय सहयोगी
राजकुमार कापर कार्यालय सहयोगी उ.वा.उ.हि.सं.निर्देशनालयमा काज

 

 

© २०७८ उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालय | सर्वाधिकार सुरक्षित