November 29, 2023
EnglishNepali
ताजा जानकारी
फोटो कर्मचारीहरुको नाम पद शाखा/महाशाखा फोन नं. इमेल
जगन्नाथ प्रसाद जयसवाल निमित्त प्रदेश सचिव 9854021072 moitfep2@gmail.com
 अन्जना कायस्थ उपसचिव महाशाखा प्रमुख 9854020150 moitfep2@gmail.com
राजीव कुमार झा अधिकृतस्तर नवौँ 9845260900
दिपनारायण शाह कानुन अधिकृत कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा ९८५४०२११५४
बेचन कुमार महतो भू-संरक्षण अधिकृत (आठौँ) भू तथा जलाधार र पर्यटन विकास शाखा ९८५४०३०९४८ bechan.mahato@ymail.com
लालबाबु यादव सहायक वन अधिकृत (आठौँ) ९८५२८३५७४८
राम बल्लभ मिश्र सहायक शाखा अधिकृत प्रशासन शाखा प्रमुख
बीरेन्द्र कुमार यादव कम्प्युटर अधिकृत विज्ञान तथा सूचना प्रविधि शाखा ९८५४०२०१७४ mailtobirendra1@gmail.com
कामेश्वर साह सहायक शाखा अधिकृत जिन्सी ९८५४०२०१७३
सन्तोष कुमार यादव रेन्जर वन व्यवस्थापन तथा उधम शाखा/भू तथा जलाधार शाखा र पर्यटन विकास शाखा
राजेश कर्ण खरीदार प्रशासन शाखा
धर्मेन्द्र कुमार साह फरेष्टर (मन्त्रालयमा काज) वन्यजन्तु संरक्षण/जलवायु परिवर्तन तथा जलवायु वित्त शाखा
धिरु झा ह.स.चा.
रामजीवन कुमार साह ह.स.चा.
पुरुषाेत्तम खुलाल ह.स.चा.
संजय कुमार यादव ह.स.चा.
निरज सिंह कार्यालय सहयोगी
रमेश पण्डित कार्यालय सहयोगी
बिकी मेस्तर कार्यालय सहयोगी
राम भजन यादव कार्यालय सहयोगी
राजकुमार कापर कार्यालय सहयोगी उ.वा.उ.हि.सं.निर्देशनालयमा काज

© २०७९ उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालय | सर्वाधिकार सुरक्षित